De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) markeert een belangrijke verschuiving in de Nederlandse nieuwbouwsector (1-1-2025 ook voor verbouw), gericht op het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van de consument. Ingevoerd als reactie op incidenten en problemen met de bouwkwaliteit in het verleden, beoogt de WKB een transparanter, efficiënter en verantwoordelijker bouwproces te waarborgen.

 

Een van de voornaamste doelen van de WKB is het verminderen van bouwfouten en het waarborgen van de oplevering van veilige en hoogwaardige bouwwerken. Om dit te bereiken, wordt het traditionele systeem van gemeentelijk toezicht op de bouwkwaliteit herzien. In plaats daarvan wordt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging meer naar de private sector verschoven. Dit houdt in dat aannemers en andere betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk, ondersteund door onafhankelijke kwaliteitsborgers.

 

De wet introduceert tevens een nieuw instrument, de private kwaliteitsborger, die toezicht houdt op het bouwproces en de naleving van de bouwtechnische eisen waarborgt. Hierdoor krijgt de consument meer zekerheid over de geleverde kwaliteit van het bouwwerk. De WKB beoogt niet alleen het versterken van de bouwkwaliteit, maar ook het verbeteren van de positie van de consument door heldere informatie en betere waarborgen.

 

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging markeert een belangrijke stap richting een modernere en verantwoordelijkere bouwsector, waarin transparantie, verantwoordelijkheid en consumentenbescherming centraal staan. De wet stimuleert een cultuur van continue verbetering en samenwerking binnen de bouwketen, met als uiteindelijk doel het leveren van duurzame en hoogwaardige bouwwerken.

 


Buro Smit positioneert zich als een waardevolle partner in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Hoewel Buro Smit zelf geen kwaliteitsborger is, beschikt het over uitgebreide expertise en netwerken binnen de bouwsector. Opdrachtgevers kunnen bij Buro Smit terecht voor professioneel advies en begeleiding bij het vinden van een geschikte en gecertificeerde kwaliteitsborger. Als bemiddelaar faciliteert Buro Smit in het verbinden van opdrachtgevers met betrouwbare kwaliteitsborgers, waarbij de focus ligt op het waarborgen van een soepel en compliant bouwproces. Hierdoor kunnen opdrachtgevers met vertrouwen hun verplichtingen onder de WKB nakomen en streven naar succesvolle en hoogwaardige bouwprojecten.

 

 

 

 

Brunstingerstraat 4

9411 EK Beilen

tel.: 06 - 15 42 49 07
KvK nr.: 82210330

BTW nr.: NL862377651B01
info@burosmit.nl