Buro Smit is uw professioneel partner voor bouwkundig advies en ontwerp. Hieronder vindt u een greep uit de beschikbare diensten, waarbij wij u per onderdeel kunnen ondersteunen of tijdens het gehele traject naar het realiseren van uw droom.

 

Voorlopig Schetsontwerp:
U heeft wensen en beelden voor ogen en met het voorlopige schetsontwerp geven wij hier vorm aan. In dit ontwerp vindt u de eerste uitwerking van de plannen met mogelijke varianten, dit kan eventueel aangevuld worden met een investeringsraming. Belangrijk is om te zorgen dat uw wensen en behoeften een plek krijgen in het schetsontwerp; en daarom is Buro Smit het juiste adres.

 

Definitief Schetsontwerp:

Hierin worden de eerste schetsvarianten samengevoegd tot een definitief schetsontwerp waarin al uw wensen zijn meegenomen. Deze zal vervolgens worden ingediend ter voorbehandeling van de welstandscommissie.

 
Aanvraag omgevingsvergunning (verbouw):

Voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning is de technische uitwerking van het ontwerp noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen en denken graag mee om de juiste route te kiezen voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

 

Bouwmelding (nieuwbouw wet kwaliteitsborging): 

Voor de melding en kwaliteitsborger is de technische uitwerking en overige rapporten en onderzoeken van het ontwerp noodzakelijk. Wij kunnen u hierbij helpen en denken graag mee om de juiste route te kiezen ter voorbereiding start uitvoering.

 

Constructieberekeningen:

Bij bouw of verbouwing is het van belang dat de constructie veilig is voor u en voldoet aan de actuele eisen. Of het nu gaat om een muurdoorbraak, aanbouw of complete nieuwe constructie,

Buro Smit is de aangewezen partner voor uw constructieberekeningen.

 

BENG berekening:

De BENG berekening is nodig voor de kwaliteitsborger. De overheid heeft als ambitie om de eisen aan nieuwbouwprojecten steeds meer richting energieneutrale gebouwen te laten gaan. Vóór 2021 was er nog de EPC eis en per 1 januari 2021 is zijn er de BENG-eisen (bijna energieneutraal).

 

De BENG wordt berekend volgens de NTA-8800. Hierbij worden de volgende bouwkundige eigenschappen en installaties ingevoerd in een empirische berekening:

 

·        Thermische schil (scheiding binnen en buiten)

·        Warmte en koude behoefte

·        Warmteopwekking (verwarming en warm tapwater)

·        Koudeopwekking

·        Interne warmteproductie

·        Warmtewinst door zonnestraling (door ramen)

·        Ventilatie en evt. bevochtiging 

·        Duurzame opwekking van energie

 

Toetsing besluit bouwwerken leefomgeving (BBL):
Als eigenaar van een gebouw bent u ervoor verantwoordelijk dat eventuele bouw- en verbouw werkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Bouwplannen dienen daarom te voldoen aan de voorschriften van het BBL.

In het BBL worden zaken geregeld als ventilatie, daglichttoetreding, brandveiligheid, energiezuinigheid etc. waarbij voor praktisch elk gebouw type afzonderlijke regels gelden.

Het toetsen van bouwplannen aan het BBL, vraagt mede door regelmatige aanpassingen of aanvullingen, veel kennis van recente regelgeving. Bij Buro Smit bent u aan het juiste adres

voor een ervaren partner om uw bouwplannen te toetsen aan de meest recente regels en voorschriften.

 

Milieu prestatie gebouw (MPG):

De MPG-berekening, oftewel Milieu Prestatie Gebouwen, beoordeelt de duurzaamheid van een gebouw over de hele levenscyclus. Het geeft een getal weer, waarbij een lagere waarde wijst op een milieuvriendelijker gebouw. De berekening focust op het gebruik van milieubelastende materialen en stimuleert het gebruik van duurzame opties. Landen hanteren vaak MPG-waarden als vereiste voor bouwvergunningen, wat duurzaamheid in de bouwsector bevordert.


Vergunning check:
Met een vergunning check helpen wij om te kijken welke vergunning u nodig heeft voor uw plan en aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de controle voor de mogelijk maximale bebouwing op het perceel. Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een vergunning check? Neem gerust contact op.


Haalbaarheidsstudie:
U heeft een prachtig idee en wilt zeker weten of uw plan ook realistisch is. Wij onderzoeken de mogelijkheden van uw idee in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Daarbij beoordelen wij de kansen en de risico’s, zowel op bouwkundig als op financieel gebied. Zo komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan. 

 

Uitvoeringstekeningen:

De uitvoeringstekeningen bestaan uit een technische uitwerking van de plannen (schaal 1:50). Zeker bij wat grotere of ingewikkelde plannen helpen deze tekeningen de aannemer om alle details in beeld te krijgen en geven ze inzicht in de constructieve berekeningen. Heeft u hulp nodig om uw ontwerp om te zetten naar uitvoeringstekeningen? Wij zijn u graag van dienst om te zorgen dat geen detail vergeten wordt.

 

Ruimte voor Ruimte regeling:

De "Ruimte voor Ruimte" regeling vormt een doordachte strategie om landelijke gebieden te revitaliseren. Wanneer agrarische bedrijven hun activiteiten staken, krijgen ze de kans om op hun grond een beperkt aantal woningen te bouwen. Een cruciaal aspect van deze regeling is echter het voorafgaand slopen van verouderde, visueel storende bebouwing op het terrein. Deze sloopactie dient als een waarborg voor de bescherming van het natuurlijke landschap en draagt bij aan het vermijden van landschapsontsiering.

 

Na de sloop krijgen de eigenaren de mogelijkheid om op een verantwoorde en duurzame wijze nieuwe woningen te bouwen. Dit proces draagt niet alleen bij aan het moderniseren van het platteland, maar zorgt ook voor een esthetisch verantwoorde integratie van nieuwe bebouwing in het landschap. Het resultaat is een harmonieus samenspel tussen woningbouw en natuurbehoud, waarbij het platteland wordt getransformeerd tot een eigentijdse en aantrekkelijke leefomgeving.

 
Revisie tekening:
Doordat installaties in de loop der jaren worden aangepast of uitgebreid zonder aanpassing van de (technische) tekeningen, is het belangrijk om deze regelmatig te herzien. Buro Smit helpt u

met het actualiseren van de tekeningen tot het gewenste niveau.

 
Brandadvies:

Brandveiligheid begint met een realistisch beeld van wat hieraan bijdraagt en wat niet. Hierbij zijn de reële risico’s en het gewenste resultaat belangrijk, maar vergeet ik niet de regelgeving.

Op deze manier ontstaat een optimaal advies over o.a. brandscheidingen, brandcompartimenten en brandoverslag.

 
Bouwkundig advies:
Heeft u plannen om te gaan verbouwen? En heeft u bouwkundig en/of constructief advies nodig? Wij helpen u graag bij de opname van bestaande bebouwing en eventuele schade. Vanaf initiatieffase

tot oplevering ondersteunen wij uw project en het verwezenlijken van uw wensen.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over een specifieke dienst of zoekt u professionele partner die uw project van A tot Z ondersteunt? Wij staan voor u klaar.

  

CONTACT >>

Brunstingerstraat 4

9411 EK Beilen

tel.: 06 - 15 42 49 07
KvK nr.: 82210330

BTW nr.: NL862377651B01
info@burosmit.nl